Tags: , ,

Krajowy Rejestr Długów – statystyki

Krajowy Rejestr Długów rośnie w ogromnym tempie. Trafiły do niego już 2 miliony ludzi, którzy zalegają ze spłatą kredytów i innych zobowiązań, a łączna kwota zadłużenia zbliża się do 100 miliardów złotych.

Śląsk prowadzi w ilości dłużników pod względem osób fizycznych, natomiast najwięcej firm znajdujących się w rejestrze pochodzi z województwa mazowieckiego. Przeciętny dłużnik to mężczyzna w wieku 26-35 lat spod znaku Barana, jednak wśród niesolidnych kredytobiorców można znaleźć osoby w bardzo podeszłym wieku, nawet 100 lat. Przeciętna wysokość zadłużenia przekracza 10 tysięcy złotych.

Najbardziej jesteśmy zadłużeni wobec banków – tutaj zadłużenie przekracza 61 miliardów złotych, na drugim miejscu znajdują się niezapłacone podatki – 22,5 mld zł, a prawie 11 mld zadłużenia to zobowiązania wobec gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego. Następne w kolejności są mandaty za jazdę bez ważnego biletu, czynsze i rachunki za telefon.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*